ekološka udruga ČIOPA

 
 
početna
o udruzi
projekti
kontakt
 

opis projekta | opće osobitosti | vrijednosti park-šume | sadašnje stanje | flora | fauna |

pješačke staze i šetnice
 

PROJEKT "PARK-ŠUMA VELIKA I MALA PETKA – ZELENA PLUĆA U SRCU GRADA"

Vrijednost park–šume kao izuzetnog gradskog perivoja i rekreativne zone
 
Park – šuma "Velika i Mala Petka" jedina je zaštićena prirodna vrijednost koja se nalazi na užem području Grada Dubrovnika. Od 21. prosinca 1987. godine odlukom tadašnje Skupštine općine Dubrovnik, ovo je posebno vrijedno područje prirode zaštićeno u kategoriji rezervata prirodnog predjela, odnosno park – šume zbog izuzetno razvijene i očuvane cjelovite šume alepskog bora i makije, te je s estetskog, vegetacijsko – botaničkog i potencijalno turističkog stanovišta izrazito vrijedan krajolik Grada Dubrovnika. Guste šumske sastojine alepskog bora temeljna su komponenta park – šume i jedna su od posljednjih zelenih oaza Grada i njegove okolice, u kontrastu nasuprot golim kamenjarskim površinama Srđa i okolnih brda. Estetski je posebno zanimljiv krajolik uz južnu morsku obalu, na čijim strmim stijenama rastu neke endemične biljke ovog podneblja.
Velika i Mala Petka je šuma posebne namjene, čija su osnovna funkcionalno – oblikovna obilježja određena njenim prirodnim osobitostima i potrebom za osmišljavanjem ekoloških, edukativno – estetskih i rekreativnih površina. Kao jedinstvena zelena površina istovremeno unutar i nadomak Grada, ona za njegove stanovnike, kao i posjetitelje ima izuzetnu prirodnu i estetsku vrijednost. Sačuvana prirodno zaštićena područja u prvom redu imaju estetsko – dekorativnu i zdravstveno – rekreativnu funkciju, a u turizmu je okretanje prema prirodi i izvornim ekološkim vrijednostima jedan od glavnih trendova današnjice. U današnjem modernom ritmu života, u doba sve veće urbanizacije, pojačanog prometa i brzog življenja, kada su stanovnici gradova sve otuđeniji od prirode, ljudi se sve više vremena trude provoditi u očuvanom prirodnom okolišu. Ova im dragocjena zelena oaza pruža ugodu mirnih i od gradske buke zaštićenih šetnica pod borovima blizu mora. Česti boravak u ovakvoj sredini jedan je od sigurnih način rješavanja nagomilanog stresa, a također i poticanja i razvijanja svijesti o potrebi zaštite i očuvanja ovakvih prostora. Kao takva, ova prirodna park – šuma ima veliku krajobraznu vrijednost i namijenjena je odmoru i rekreaciji.
Osim rekreativne, ova park – šuma obavlja i poznate općekorisne uloge šume: proizvodi nam kisik, ublažava buku, pročišćava zrak od prašine. U svojim krošnjama može zadržati nekoliko desetaka tona prašine godišnje po hektaru. Šuma sudjeluje u prirodnom pročišćavanju podzemnih i površinskih voda, zadržavanju vlage u tlu, štiti tlo od erozije, a i proizvodi tlo. Posebna važnost alepskog bora je u preobražaju degradiranog krškog područja u krajolike visokih odlika i ljepote, te ih smatraju pionirskim vrstama u stvaranju novog šumskog tla. Također treba spomenuti i turističku važnost borovih šuma u priobalju, kao našeg svojevrsnog zaštitnog znaka.
pješačke staze
šetnica
šetnica
vidikovac
Gospodarenjem park – šume treba se zadržati njena izvorna struktura uz mogućnost obogaćivanja samo onim sadržajima koji će od opće korisnih uloga imati naglašenu rekreativnu namjenu (poput staza za trčanje i trekking), a također ne treba se zanemariti niti potencijalna edukacijska vrijednost (postavljanje informativnih tabli na pješačkim stazama) koju može pružiti boravak u ovoj šumi. Površinu park šume koja će se uređivati i razinu opremanja treba određivati tijelo nadležno za upravljanje park šumom i za zaštitu posebno vrijednih i zaštićenih dijelova prirode na području Grada, čije je osnivanje trenutno u postupku. Moguće intervencije na njenom prostoru trebaju biti u skladu s pravilima ove institucije. Nažalost, zaštita u punom smislu Zakona do danas nije provođena na najadekvatniji način. Neke su aktivnosti u bližoj okolici, pa i na samom području park – šume u suprotnosti s navedenim Zakonom. Ovaj prostor postupno biva ugrožen izgradnjom i betoniranjem po rubnim prostorima šume, što rezultira postupnim smanjivanjem njenih zelenih površina. Jedan od problema za upravljanje park – šumom može predstavljati nedostatak njenih jasno vidljivih i označenih granica prostiranja. Stoga, da bi se zadržala njegova planirana namjena o vaj javni neizgrađeni prostor zahtijeva oblikovanje i održavanje planski raspoređenom autohtonom vegetacijom i sadržajima temeljno ekoloških obilježja, prvenstveno namijenjenih šetnji i odmoru građana. Zbog navedenih činjenica ova park – šuma ima posebnu važnost, ne samo s botaničkog stanovišta, nego i sa opće ekološkog, estetskog i potencijalno zanimljivog turističkog značaja.
Razlog pokretanja ove akcije je namjera za upoznavanjem s prirodnim osobitostima, te poticanjem svijesti javnosti u svrhu promicanja ideje o zaštiti, očuvanju i unaprijeđenju stanja ove park – šume na rubu Grada. Nadalje, svrha leži u naglašavanju važnosti očuvanja kvalitete okoliša i utjecanja ka stvaranju ekološki svjesne, savjesne i društveno odgovorne sredine, koja bi ovu park – šumu sačuvala kao jedinstvenu prirodnu vrijednost užeg gradskog područja. Također, namjera je posvetiti posebnu pažnju u povećanju brige zaštite od požara, te poticanju na uređenje šetačke zone parka i vidikovca na vrhu Velike Petke. Na taj bismo način željeli potaknuti svijest o potrebi očuvanja i održavanja zaštićenih područja i drugih prirodnih vrijednosti, kako s gradskog tako i šireg područja, što samo može pridonijeti širem značaju Dubrovnika.
vidikovac na vrhu Velike Petke
pogled prema Gružu
smeće kod vidikovca
zalazak Sunca

©2003.-2012. Ekološka udruga "Čiopa" Sva prava pridržana.