ekološka udruga ČIOPA

  

 
početna
o udruzi
projekti
kontakt
 

opis projekta | zaštićena područja | ostale vrijednosti

PROJEKT
"VIRTUALNA EKO-ŠETNJA ZAŠTIĆENIM I DRUGIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA GRADA DUBROVNIKA"
SAŽETAK PROJEKTA
Područje Grada Dubrovnika se osim izvrsno očuvane tradicionalne arhitekture, te bogate i nadaleko poznate kulturno-povijesne baštine, odlikuje i visokim prirodnim vrijednostima koje je također potrebno vrednovati na odgovarajući način. Rijetko koje područje u Hrvatskoj krasi takvo obilje značajnih i vrijednih zakonom zaštićenih prirodnih vrijednosti kao što je to dubrovačko. Prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 70/05) prirodne vrijednosti su dijelovi prirode koji zavrjeđuju posebnu zaštitu radi očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti, radi svoje osjetljivosti ili radi znanstvenog, kulturološkog, estetskog, obrazovnog, gospodarskog, turističkog i drugog javnog interesa. Ne računajući zaštićene vrste biljaka i životinja na prostoru Grada Dubrovnika ukupno je dvanaest takvih područja različite kategorije zaštite što predstavlja oko 50% njegove ukupne površine. Ovdje se nalaze po jedan posebni rezervat šumske vegetacije (otok Lokrum) i značajni krajobraz (Rijeka dubrovačka), dva geomorfološka spomenika prirode (Gromačka i Močiljska špilja), tri hortikulturna spomenika (Arboretum Trsteno i pojedinačno stablo - dvije platane u Trstenom) i pet park šuma (Velika i Mala Petka, Gornje i Donje Čelo na otoku Koločepu, Osmoliš i obalni prostor Trsteno-Brsečine). Od ostalih prirodnih vrijednosti zanimljive kulturne povijesti i potencijalno interesantne turističke vrijednosti možemo spomenuti parkovne cjeline Gradca i Gučetićevog parka, te speleološke objekte u prostoru samog Grada poput špilje Karle u Gružu, Betine špilje na Pločama, Modre špilje pod Goricom Sv. Vlaha, Viline pećine u Rijeci Dubrovačkoj i druge.

Ovim projektom predviđena je izrada tekstualnog dijela s osnovnim informacijama i karte-vodiča s opisom virtualne eko-šetnje po zaštićenim i drugim zanimljivim prirodnim vrijednostima na području grada Dubrovnika. Svi podaci bit će predstavljeni na web stranici ekološke udruge www.ciopa.hr na dva jezika, hrvatskom i engleskom. Virtualna eko-šetnja će obuhvatiti više razina sa prvenstveno biološko-ekološkim sadržajima koji su primjenljivi i u turizmu: predstavit će zaštićene prirodne vrijednosti Grada Dubrovnika, gradske parkove s bogatim kulturno-povijesnim vrijednostima, špilje na gradskom području i sl. Na taj bismo način željeli potaknuti svijest o potrebi očuvanja i održavanja zaštićenih područja i drugih prirodnih vrijednosti, što u konačnici samo može doprinijeti u turističkom značaju Dubrovnika kao grada s razvijenom ekološkom svijesti.

OPĆI CILJ
Opći cilj ovog projekta leži u naglašavanju važnosti očuvanja kvalitete okoliša i djelovanja na stvaranje ekološki svjesne, savjesne i društveno odgovorne sredine koja bi ove prirodne zanimljivosti sačuvala kao jedinstvenu prirodnu vrijednost užeg gradskog područja. Jačanje svijesti građana Dubrovnika i okolice o potrebi zaštite i mudrog korištenja njegovih zaštićenih prirodnih vrijednosti treba biti dugoročan zadatak svih raspoloživih ljudskih i materijalnih resursa lokalne gradske uprave. U skladu sa tim popularizacija konkretnih akcija kao što je promoviranje zaštite ovih prirodnih zanimljivosti i naravno aktivnije uključivanje lokalnih vlasti i nevladinih organizacija u pozitivne tekovine djelovanja za zaštitu, upravo označava visoku svijest o potrebi razvijanja javnog mnijenja.

SVRHA I PRIMJENA PROJEKTA
Osnovna svrha ovog projekta je edukativno-informativnog karaktera s potencijalnom turističkom vrijednosti. Očuvana prirodna područja u prvom redu imaju zdravstveno-rekreativnu i estetsko-dekorativnu ulogu, a okretanje prema prirodi i izvornim ekološkim vrijednostima jedan je od glavnih turističkih trendova današnjice. Izrada web-stranice s osnovnim podacima o prirodnim i estetskim vrijednostima zaštićenih i drugih prirodnih vrijednosti na području Grada Dubrovnika ima višestruku namjeru; kao prvo potaknuti svijest o potrebi unaprijeđenja zaštite i upravljanja zaštićenim područjima grada Dubrovnika, zatim poticanje i razvoj inicijativa u području eko-turizma i predstavljanja prirodnih vrijednosti dubrovačkog područja s posebnim osvrtom na zaštićene prostore, poboljšanje pristupa informacijama iz područja zaštite životne sredine, te kao krajnji cilj podizanje razine svijesti građana s posebnim naglaskom na šire značenje zaštićenih područja grada Dubrovnika obzirom na njegovu važnost kao turističkog središta, kao i potrebu zaštite i očuvanja ostalih prirodnih vrijednosti okoliša.

DOSADAŠNJE SPOZNAJE
U ovo vrijeme sve veće urbanizacije, brzog ritma života i pojačanog prometa, ljudi se trude što više vremena provoditi u očuvanom prirodnom okolišu. Osim toga moderni trendovi u turizmu zahtijevaju sve intenzivnije okretanje prema prirodi i izvornim ekološkim vrijednostima zbog zdravstveno-rekreativne funkcije očuvanih prirodnih područja. Česti boravci u očuvanom prirodnom okolišu siguran su način rješavanja nagomilanog stresa, a također su i poticaj razvijanja svijesti o potrebi zaštite i očuvanja ovakvih prostora. Zaštićene, a i druge zanimljive prirodne vrijednosti koje se nalaze na užem području Grada Dubrovnika imaju posebnu važnost, ne samo sa ekološkog stanovišta, nego i sa opće biološkog, estetskog i na kraju potencijalno zanimljivog turističkog značaja.

ZNAČENJE OSTVARENJA PROJEKTA
Ovaj je projekt osmišljen kao projekt edukacije svih građana Grada Dubrovnika, od djece preko mladeži pa sve do najšire javnosti, jednako kao i turista i posjetitelja našeg Grada. Nadalje, cjelokupni materijal i svi podaci prikupljen tijekom ostvarivanja ovog projekta, biti će predstavljeni na web stranici udruge (www.ciopa.hr) i moći će se koristiti u svrhu turističkog predstavljanja našeg Grada i poboljšanja njegove ukupne ponude.


©2003.-2012. Ekološka udruga "Čiopa" Sva prava pridržana.