ekološka udruga ČIOPA

 
 
početna
o udruzi
projekti
kontakt
 


PROJEKT
"POVIJESNA ŠETNJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM RIJEKE DUBROVAČKE"
SAŽETAK PROJEKTA
Zaštićeno područje-značajni krajobraz Rijeka dubrovačka je oko 5 km duga i najvećim dijelom u obliku zaljeva potopljena riječna dolina, kojom teče rijeka Ombla,  sa strmim i na nekim mjestima i do 600 m visokim stranama na sjeverozapadnom dijelu Grada Dubrovnika. Ovo je tipični estuarij obalnog dijela Hrvatske sa specifičnim biološkim i ekološkim osobitostima. Zaštićeni prostor Rijeke dubrovačke dio je od dvanaest takvih područja različite kategorije zaštite, koji prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 70/05) zavrjeđuju posebnu zaštitu radi očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti, svoje osjetljivosti ili radi znanstvenog, kulturološkog, estetskog, obrazovnog, gospodarskog i drugog javnog interesa. Sukladno članku 17. ranije spomenutog Zakona o zaštiti prirode, značajni krajobraz je prirodni ili kultivirani predjel velike krajobrazne vrijednosti i biološke raznolikosti ili kulturno-povijesne vrijednosti, ili krajobraz očuvanih jedinstvenih obilježja karakterističnih za pojedino područje, namijenjen odmoru i rekreaciji ili osobito vrijedni krajobraz utvrđen sukladno ovome Zakonu. U značajnom krajobrazu nisu dopušteni zahvati i radnje koje narušavaju obilježja zbog kojih je proglašen. Upravo je takvo područje Rijeka dubrovačka. Stavljen pod zaštitu od 19. prosinca 1964. godine, danas je ovaj prostor, nažalost znatno izmijenjen i devastiran pod utjecajem čovjeka.

Da bi se sačuvala kvaliteta određenog okoliša potrebno je poštovati ne samo njegovo biološko već i kulturno-povijesno nasljeđe. Ovo područje nije samo prirodni fenomen koji ima svoju klimu, iznimnu u ovim krajevima, floru i faunu te obilje vode, već posebnu ljepotu i ugođaj. Od davnine su prepoznate odlike Rijeke a njene obale naseljene. Niču zaseoci, crkve, samostani a posebnu pozornost privlače vlasteoski ljetnikovci. Nigdje u dubrovačkom kraju nije na tako malom prostoru nastao toliki broj vrhunskih arhitektonskih ostvarenja ladanjske kulture kao na obalama rijeke Omble. Dubrovački humanizam nalazi svoj najsavršeniji izraz upravo u tim vilama gdje se poimanje prirode ogleda kroz srastanje tih istih ljetnikovaca u sveukupni prirodni krajolik. Ovi ljetnikovci obogatili su i arhitektonsku tipologiju europskog renesansnog ljetnikovca. Nažalost, usprkos izuzetnoj vrijednosti, ovo je područje već desetljećima veoma ugroženo nekontroliranom urbanizacijom te je njegova budučnost krajnje neizvjesna. Potrebno je permanentno ulagati krajnje napore da bi se u budučnosti ovaj krajolik tretirao što racionalnije.

Cilj ovog projekta predstavlja pružanje osnovnih kulturno-povijesnih informacija o ovoj zaštićenoj prirodnoj vrijednosti na području Grada Dubrovnika. Naglašavajući važnost očuvanja kvalitete okoliša poštujući ne samo biološko nego i njeno kulturno-povijesno nasljeđe, želimo doprinijeti u stvaranju društveno svjesne i odgovorne sredine, koja bi ovaj značajni krajobraz sačuvala kao iznimnu ekološku i kulturno-povijesnu vrijednost gradskog područja, te trajnom i upornom poticanju svijesti o potrebi što većeg očuvanja i održavanja ovog iznimno značajnog krajobraza, ali i drugih prirodnih vrijednosti, što u konačnici pridonosi značaju Dubrovnika. Sačuvane prirodne vrijednosti mogu imati zdravstveno-rekreativnu, gospodarsku, estetsko-dekorativnu te edukativnu funkciju, dok je valoriziranje i konzumiranje izvornih ekoloških te kulturno-povijesnih vrijednosti jedan od glavnih trendova današnjice.

Prvenstveno zamišljen kao projekt edukacije šire javnosti, cjelokupni materijal prikupljen tijekom ostvarivanja ovog projekta biti će predočen na web stranici udruge te će se moći koristiti u svrhu trajnog promicanja ideje o zaštiti i očuvanju prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti Rijeke dubrovačke, kao i turističke promocije ovog područja. Ovaj se projekt svojim sadržajem nadograđuje na prethodne projekte udruge čiji je zapravo sastavni i neodvojivi dio.

©2003.-2012. Ekološka udruga "Čiopa" Sva prava pridržana.