ekološka udruga ČIOPA

 
 
početna
o udruzi
projekti
kontakt
 

opis projekta | zaštićena područja | ostale vrijednosti

PROJEKT "VIRTUALNA EKO-ŠETNJA ZAŠTIĆENIM I DRUGIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA
GRADA DUBROVNIKA"

5. Spomenik parkovne arhitekture – Arboretum Trsteno

ARBORETUM* TRSTENO je najstariji spomenik parkovne arhitekture u Hrvatskoj, kao jedini arboretum na hrvatskoj jadranskoj obali. Rasprostranjen na površini od 28,5 ha, u jedinstvenom bogatstvu svojih vrijednosti sjedinjuje kulturnu i prirodnu baštinu. Na zapadnoj strani arboretuma diže se strma obala, dok je sa sjeverne strane nekad postojala šuma, na istočnoj strani park je terasama odijeljen od naselja Trsteno, dok je na južnoj strani podignut zid. Podizanje parka uz povijesni ladanjski posjed dubrovačke plemićke obitelji Gučetić – Gozze, datiranog od 1494. omogućilo je vrelo žive vode koje zbog položaja i smjera flišnih nepropusnih slojeva natapa površinske slojeve terena. Njegova se vrtna arhitektura dopunjavala i obogaćivala kroz stoljeća, te je na toj osnovi i osnovan 1948. kao kulturno – povijesna i prirodna znamenitost. U cjelini je zakonom zaštićen kao spomenik vrtne arhitekture o kojoj danas skrbi HAZU. Poznat je po povijesnim perivojima i zbirci sredozemnih i egzotičnih vrsta biljaka. Bujnost arboretuma čini zbirka od oko više od 400 svojti drveća, grmova, polugrmova, trajnica i jednogodišnjih biljaka svrstanih u oko 100 porodica, te je šetnja kroz njegove sjene i egzotične mirise bilja i mora izniman užitak i nadahnuće, kao i prije pet stoljeća. Na svom prostoru objedinjuje nekoliko različitih cjelina: renesansni perivoj s ljetnikovcem, neoromantičarski perivoj iz 19/20. stoljeća, povijesni maslinik, te prirodnu vegetaciju šume hrasta medunca, alepskog bora i čempresa, vegetaciju makije i priobalnih stijena, gdje je sačuvao sliku iskonske vegetacije. Teško je stradao u požaru 2000. godine.

Zaštićen je od 27. 10. 1962. godine rješenjem Zavoda za zaštitu prirode.
* Riječ arboretum latinskog je porijekla i potječe od riječi arbor, arboris, što označava drvo, a arboretum je zbirna imenica koja označava skup drveća na jednom određenom prostoru. Arboretum predstavlja nasade raznovrsnog domaćeg i stranog drveća i grmlja stvorene radom čovjeka u svrhu naučnih, uzgojnih i dekorativnih potreba i u kojem se proučavaju biološka svojstva i ekološki odnosi drveća i grmlja. Položaj svih biljaka u arboretumu mora odgovarati ekološkim i estetskim zahtjevima vrtne umjetnosti. U arboretumu je zastupljeno pretežno drvenasto bilje, a podiže se u obliku javnog parka ili u kombinaciji s botaničkim vrtom. U Hrvatskoj postoje tri arboretuma: arboretum "Trsteno" kraj Dubrovnika, arboretum "Lisičine" u selu Lisičine kraj Voćina u Slavoniji i arboretum "Opeka" koji se nalazi oko 20 kilometara sjeverozapadno od Varaždina u općini Vinica.

©2003.-2012. Ekološka udruga "Čiopa" Sva prava pridržana.